V sobotu som pre Vás zo svahu v Spálenej doline odfotografoval fantastický lentikuláris. Vlna na Západných Tatrách z južného prúdenia generovala kalejdoskop prenádherných oblakov tesne nad hrebeňom i ďaleko na poľskej strane…