Propozície a prihlasovanie je dostupné na adrese: pilotski.sna.sk

Do toho!