Všetko len to najlepšie do roku 2020 Vám praje Gliding team. 🙂