SGC Martin Vám praje do roku 2010 hlavne zdravie a veľa pekných leteckých a športových zážitkov.